Kontakt

Vaktsentralen telefon: 800 41 777 (døgnbemannet)

Mange ønsker å leie lokaler på Oslo S, eller benytte stasjonen til markedsføring og andre aktiviteter.

Leie av lokaler

Forespørsler om leie av lokaler rettes til eiendomssjef i Rom Eiendom AS, Jørgen Lillehol tlf: 974 39 130 (mand-fred 08.00-16.00). På Rom Eiendom AS sin hjemmeside finner du hva som er ledig.

Markedsplasser

JCDecaux leier arealer av Rom Eiendom AS for markedsaktiviteter. Flere steder på Oslo S er satt av til dette, og ved å henvendelse til JCDeaux kan disse plassene leies for stands der produkter og tjenester kan markedsføres.JCDecaux  tlf: 23 00 75 00 / www.JCDecaux.no

Boards

JCDecaux leier veggplass til «montere» for reklame. Ved henvendelse til JCDecaux kan produkter og tjenester markedsføres her. (JCDeaux tlf: 23 00 75 00/ www.JCDecaux.no)Henvendelser vedrørende bruk av Oslo S for andre aktiviteter enn markedsføring (sangkor, kultur etc.), rettes til senterleder i Rom Eiendom AS, Torstein Heldal  tlf: 976 69 219 (mand-fred 08.00-16.00).