Den nye Oslo-fasaden

Den nye Oslo-fasaden

Tekst: Kine Myrvold  Foto: Helge Høifødt

Barcode, Operakvarteret, Barcode-byggene. Kjært barn har mange navn. For mange er det nok heller ikke så kjært, forresten. Det har vært strid om de høye byggene som du kan se når du går fra Oslo S mot Gamlebyen, eller står på Operataket eller Ekebergrestauranten. Men nok om det – noen av byggene står der allerede, og utviklingen av området
er langt fra ferdig.

– Åtte bygg er satt opp og det skal bygges fire til i det vi kaller Operakvarteret,  sier Thor E. Thoeneie, viseadministrerende direktør i Oslo S Utvikling AS.

Leiligheter og kontorer
I 2003 vedtok Oslo kommune reguleringsplanen som innebar fem høyhus, men i alt er det 12 bygg som danner Barcode.  Disse skal inneholde både leiligheter, kontorer og handel.

PwC-bygget var det første som sto ferdig, i 2007. Bygget er hovedkontoret til revisjonselskapet PricewaterhouseCoopers. Deretter har KLP-bygget (Kommunal Landspensjonskasse), Visma-huset, DnB-komplekset og Deloitte-huset stått ferdig litt etter litt. Deloitte flyttet inn i sine lokaler i desember, og var dermed den siste av de fem store leietakerne som flyttet inn. I tillegg til disse er det
15 mindre bedrifter som leier lokaler.

I alt mellom 8.000 og 10.000 arbeidsplasser fordelt på 150.000 kvadratmeter kontorplass.
– Nærheten til Oslo S gjør at dette er Norges mest miljøvennlige kontorer. Omtrent 80 prosent av de som har arbeidsplass her som pendler til jobb hver dag, sier Thoeneie.

– Bare DnB har ca. 4000 arbeidsplasser i Barcode. Før var disse fordelt på 19 forskjellige plasser, men nå er det altså samlokalisert her,  legger han til.

Høyeste er 20 etasjer
Høyden på byggene varierer fra åtte til 20 etasjer. Det er også forskjell på antall etasjer ut fra om det skal være kontorer eller boliger.  To bygg med samme høyde, der ett skal være leiligheter og ett skal være kontorer, har henholdsvis 17 og 20 etasjer. Grunnen til det er at leilighetene bygges med lavere takhøyde.

397 leiligheter skal bygges i Opera-kvarteret. Av disse er i skrivende stund 315 lagt ut for salg.  Noen er allerede ferdige, mens resten av disse skal være ferdige i løpet av 2014/2015.

Norgeshistoriens største byutvikling
Så – hva skjer etter dette? Det som blir kalt norgeshistoriens største byutvikling er ikke ferdig med det første.

Samtidig som Barcode, eller Opera-kvarteret om du vil, sluttføres så begynner jobben med å bygge flere leiligheter. 5000 boenheter skal bygges i Bjørvika, og en stor del av disse skal ligge i Bispevika, mellom Barcode og Middelalderparken, helt nede ved vannet.

Det er flere grunner til at kontorene er ved Oslo S, og de fleste av leilighetene er nede ved vannet.
– Som tidligere nevnt: Pendlerne – at det skal være lett å komme seg fra Oslo S til kontoret
– Det skal lages en lang havnepromenade fra Sydhavna i øst til Frognerkilen i vest som beboerne i Bispevika har lett tilgang til. Hele denne promenaden blir åpen for allmenn ferdsel.
– Utsikt – tenk deg utsikten fra en leilighet nede ved Oslofjorden, mot Operaen, og hvor mye mindre hyggelig den ville vært med  høye kontorbygg foran.

Havnepromenaden blir ca. 10 kilometer lang, og i snitt 20 meter bred.

– Det skal også være butikker i første etasje på alle bygningene i Bispevika. Langs denne promenaden vil det bli yrende liv hele året, sier Thoeneie.

Deler av dette området kan stå ferdig allerede i 2016/2017.

Fakta om Barcode:

Eier: Oslo S Utvikling og HAV Eiendom
Arkitekter: A-lab, DARK Arkitekter AS, MAD, MVRDV, Snøhetta, SJ-arkitekter.
Påbegynt 2006
Ferdigstilles: 2016
Høyeste bygg: KLP-bygget (64 meter)
(Kilde: Wikipedia)

Visste du at…   

• Navnet Bjørvika på norrønt språk het Bæjarvik, som har betydningen Byvika?

•    Bjørvika er et av Norges tre viktigste steder? Middelalderparken i Bjørvika/Bispevika er ved siden av Bryggen i Bergen og Nidarosdomen i Trondheim av utpreget kulturminne og av nasjonal verdi. Her ble Oslo grunnlagt i år 1050 av Harald Hårdråde.

•    Bjørvika lenge var en del av Oslos havneområde og er idag sterkt preget av utfylling?

•    Inntil slutten av 1800-tallet frøs Bjørvika til om vinteren, og isen ble blant annet brukt til travløp?

•    To slag ble utkjempet på isen i Bjørvika i middelalderen: i 1161 (da kong Inge Krokrygg falt) og i 1200.

•    Man antar at rundt 30 000 mennesker vil ha en tilhørighet til Bjørvika enten som arbeidsplass eller bolig når det er ferdig utbygget?

    (Kilde: Wikipedia/operakvarteret.no)