Dette er Norges største fengsel

Dette er Norges største fengsel

Tekst: Camilla Svendsen    Foto: Torbjørn Tandberg

På den ene siden ser man ikonisk murstein som vitner om et gammelt bygg med sjel. På den andre siden er Oslo Fengsel kledd med glatt betong. Fengselet har sine særpreg, og ser man det ovenfra så ser man hvor spesielt det er.

Den eldste delen av fengselet, Botsen, er vifteformet. Således er den unik og den eneste i landet med den formen. Det var egentlig bestemt at det skulle bygges syv like fengsler i landet, men Botsfengselet ble -og er- det eneste. Og akkurat denne delen er kanskje best gjenkjennelig med Egon Olsen foran. Den historiske inngangen var den mestertyv Olsen gikk inn og ut av i filmene om Olsenbanden.

Liker de daglige utfordringene

Fengselsinspektør Laila Eidsvaag har jobbet her i 16 år.

– Jeg har fast stilling som fengselsførstebetjent og avdelingsleder, men har fungert som fengselsinspektør i fire år, forteller hun.Eidsvaag har personalansvar, hun sørger for den daglige driften av Fellestjenesten og er kontaktperson opp mot byggeprosjekter.

Med andre ord, hun har nok å gjøre.

Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?
– Først kaffe! forteller hun smilende. – Deretter er det møter, befaringer, saksbehandling og personaloppfølging om det trengs.
Etter så lang fartstid bak murene, kjenner Eidsvaag både bygget og hverdagen i landets største fengselet godt. Det er ofte utfordrende når enkelte ting tar lang tid og man har korte frister. Men hun trives i jobben.

– Det beste er alle de daglige utfordringene og de gode kollegene mine!

Tilpasset oppfølging

Oslo fengsel består av avdelingene Bayern, som har fått navnet sitt fordi bygget opprinnelig var et bryggeri, Botsen og Stifinner´n. Botsen var den første avdelingen som ble åpnet, i år 1851.

På den tiden fulgte man Philadelphia-modellen. Den gikk ut på at fangene ble forvart på eneceller, strengt isolert. Hensikten med dette var at fangene skulle angre på sine forbrytelser. De skulle heller ikke ha kontakt med andre fanger, i fare for å bli påvirket negativt. Herav kommer også navnet Botsen. De innsatte på denne tiden skulle some ”bot og bedring” i strenge kår.

– Etter det ble laget etasjeskiller på avdelingene, så fungerer denne modellen godt, sier Eidsvaag.
I senere år ble fengselet utvidet med flere avdelinger. Det er 16 bygninger tilknyttet de tre avdelingene.

Avdelingene har ulike tilbud til de innsatte. Det er skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Tilbudene retter seg etter individene. Fanger med rusproblemer får hjelp til å komme seg ut av rushverdagen med profesjonell hjelp.

Arbeidsdriften spenner seg fra glassproduksjon til snekkerverksted. Det ble også opprettet en butikk i 2004, Bennys Butikk. Den er lokalisert i den opprinnelige presteboligen og har åpent på tirsdager og torsdager. Her selges produkter som de innsatte lager.

Med kjærlighet for Botsen

Botsen er den mest kjente avdelingen. Både fordi den er eldst og fordi den ble brukt i Olsenbanden-filmene, men også fordi den har et historisk uttrykk. Botsfengselet ble tegnet av Heinrich Ernst Schrimer. Bygget er fredet fordi det har både kulturhistoriske- og arkitekturhistoriske verdier.

Nå er avdelingen bestemt nedlagt fordi oppussingen vil koste for mye. I stedet blir det antakelig etablert fengsler på Ullersmo og i Eidsberg.

Det er mange som har reagert på nedleggelsen og det har vært mange følelser i sving. Tor Erik Larsen i Kriminalomsorgens Yrkesforbund har tidligere uttalt til VG at nedleggelsen er trist. Farukh Qureshi, leder av Oslo Fengselsfunksjoærers forening, har uttrykt seg i mot nedleggelsen i Radikal Portal.

– Min personlige mening, drøm og håp er at bygningen totalrenoveres og tilbakeføres som fengsel, sier Eidsvaag.

For at dette skal skje må tak, fasader, vinduer, ventilasjon, avløp, det elektriske anlegget og mye mer gjøres noe med.

– Likevel elsker vi dette bygget! Men alt er til slutt politisk styrt, sier Eidsvaag