Store planer for «Nye Oslo S»

Innen 2035 forventes det nesten en fordobling av antall togreisende til og fra Oslo S, og derfor er planene i gang for en fornying av stasjonen.

– Vi vil legge til rette for økningen i antall reisende ved å bedre stasjonens tilgjengelighet, kapasitet og universelle utformingen, sier Rune Breivik, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom.

– Samtidig ønsker vi høy arkitektonisk kvalitet, både i bygningsanlegget og tilstøtende gater og byrom, og god tilknytning til omkringliggende bystruktur, sier Breivik.

 

Nytt høyhus skal erstatte flytogterminalen

Fornyelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR Eiendom og de andre divisjonene i Bane NOR. I juni i fjor utlyste Bane NOR Eiendom en plan- og designkonkurranse om utformingen av «Fjordporten Oslo S», som erstatter dagens flytogterminal. 24 internasjonale team søkte om å delta i konkurransen, og i januar i år ble vinneren kåret av en enstemmig jury.

– Vinneren er «Nordisk Lys», utarbeidet av Reiulf Ramstad Arkitekter og C. F. Møller Arkitekter, med tilknyttede konsulenter. De har tegnet et høyhus på sjøsiden av stasjonen, med Thon Hotel Opera som nærmeste nabo, sier Breivik, og legger til at de akkurat nå er i en intern prosess for å avklare videre fremdrift.

 

112 meter høyt

Høyhuset som er tegnet er 112 meter høyt, og det er lagt opp til stasjonsarealer i de to første etasjene av bygget, og kontorer eller hotell i etasjene over. Bane NOR ønsker å gjennomføre planene, som skal sees i sammenheng med planene for resten av Oslo S.

– Slike prosesser tar lang tid, så det er nok snakk om noen år før fornyelsen av plattformområdet og en forbedret stasjon står ferdig. Men jeg er sikker på at det blir kjempefint til slutt. Stasjonen vil bli åpnere og lettere tilgjengelig, og prosjektet vil heve kvaliteten på hele området, sier prosjektsjefen.