Informasjon om koronavirus

Informasjon om koronavirus

For å begrense smitte er det innført regler om at spisesteder må ha minst en meter avstand mellom de besøkende. Dette betyr at noen av våre enheter på Oslo S og i Østbanehallen har stengt dørene for en periode. For andre enheter kan det være endringer i åpningstidene. Det vil være restriksjoner for bruk av kontanter enkelte steder.

Dersom du har spørsmål, anbefaler vi deg å ta direkte kontakt med den det gjelder, ettersom åpningstidene vil variere fra butikk til butikk. Kontaktinformasjon finner du her:

Vi oppfordrer ellers alle til å ta vare på de mest sårbare blant oss. Følg derfor med på helsemyndighetenes anbefalinger, vask deg ofte og grundig på hendene og hold avstand når du er ute blant folk.