Oppgraderte venteområder på Oslo S

Oppgraderte venteområder på Oslo S

Stikkord for de nye venteområdene er bedre komfort, bedre muligheter for å jobbe og bedre servicetilbud.

TEKST og FOTO: Bane NOR Eiendom

Oslo S er et av de største knutepunktene i Norge, hvor mer enn 150 000 mennesker passerer hver dag. Bane NOR ønsker å tilby et best mulig tilbud for reisende og har derfor begynt med å forbedre venteområdene.

– Jeg er stolt av å kunne åpne de nye venteområdene. Vi ønsker at flere skal ta toget, og da må også stasjonsområdene våre være attraktive. Vi har fått på plass nye og moderne møbler, bedre muligheter for å kunne lade telefon, og bedre servicetilbud. Alt i samarbeid med de som er viktigst for oss, nemlig kundene, sier direktør for Persontrafikk i Bane NOR, Terje Myrland.

Arbeidet med de nye venteområdene startet i mai i år og designet ble utarbeidet gjennom grundige brukerundersøkelser. Det har også i en testperiode vært utstilt ulike typer møbler, hvor de reisende har kunnet komme med tilbakemeldinger fortløpende.

Metallbenkene ved spor 12 og på mesaninen i Flytogterminalen ved nedgangen til spor 13-19 er nå erstattet med behagelige tremøbler, hvor det er god tilgang på strøm hvor de reisende kan lade telefon eller PC. I tillegg har det kommet på plass en smoothie-bar like før nedgangen til spor 12 for de som ønsker å kjøpe seg noen forfriskninger på veien.

– Det designet som nå er valgt er helt i tråd med det kundene har sagt at de ønsker seg, og vi håper at dette kan gjøre Oslo S til et sted hvor folk føler seg velkommen. Jeg syns det er bra at vi nå har tatt et første steg mot å gjøre Oslo S mer attraktiv for kundene våre. Så er det viktig å huske på at dette bare er begynnelsen. Vi har mange planer for Oslo S og de andre stasjonene våre og vi kommer til å ta med kundene våre på råd, også i fremtiden, sier Myrland.