Avfallshåndtering

Kildesortering foregår i miljøstasjonen under Oslo S.

Følgende skal sorteres:
-Matavfall
-Papp/papir
-Klar plastfolie
-Glass og metallembalasje
-Brennbart restavfall
-Lysstoffrør
-EE-avfall (elektronisk avfall)

Ved ombygging eller større avfallsmengder utover det normale må leietakere selv bestille egne containere. Kontakt servicetelefonen 800 41 777.