Kontakt

Henvendelser skal rettes til eiendom@banenor.no .
Ved akutte hendelser kan vaktsentralen kontaktes på 800 41 777

Leie av lokaler

Forespørsler om leie av lokaler rettes til eiendomssjef i Bane NOR Eiendom AS, Anette Braathu Haaverstad tlf: 934 20 601 (mand-fred 08.00-16.00). På Bane NOR Eiendom AS sin hjemmeside finner du hva som er ledig.

Markedsplasser

JCDecaux leier arealer av Bane NOR Eiendom AS for markedsaktiviteter. Flere steder på Oslo S er satt av til dette, og ved å henvendelse til JCDeaux kan disse plassene leies for stands der produkter og tjenester kan markedsføres.JCDecaux  tlf: 23 00 75 00 / www.JCDecaux.no

Boards

JCDecaux leier veggplass til «montere» for reklame. Ved henvendelse til JCDecaux kan produkter og tjenester markedsføres her. (JCDeaux tlf: 23 00 75 00/ www.JCDecaux.no).
Henvendelser vedrørende bruk av Oslo S for andre aktiviteter enn markedsføring (sangkor, kultur etc.), rettes til kundesenteret til Bane NOR Eiendom AS.