Til hovedinnhold

Åpningstider

  • Oslo S – 03:45-01:30
  • Østbanehallen – 04:30-01:30

 

Funksjonshemmede

For funksjonshemmede er Oslo S utstyrt med mobile ramper for rullestolbrukere. Rampene betjenes av konduktørpersonalet og gir tilgjengelighet for rullestolbrukere til lokaltogene av type 69. Oslo S har også kart i punktskrift ved hovedinngangen. Ledsagertjeneste kan bestilles samtidig som billetten, senest kl 21 dagen før avreise. Kundetelefon: 815 00 888

 

Sporet – Kirkens Bymisjon

Sporet vil med sin tilstedeværelse være synlig og tilgjengelig for alle som ønsker det. Vi tilbyr deg:
–  råd og veiledning
–  stille rom
–  samtale
–  lystenning
–  følge til øvrig hjelpeapparat
–  omsorg

Sporet finner du i 2. etasje i hovedhallen på Oslo S, bak Cafe Opus.

Kurs/møtesenter

På Østbanehallen er det muligheter til å leie møterom med tilhørende fasiliteter.

Sala privata hos Olivia Østbanehallen

Innerst i restauranten på Olivia Østbanehallen i Oslo har vi et lite privat rom som passer til mindre møter for inntil 20 personer. Rommet ser utover den store og travle restauranten og er et perfekt møtested midt i Oslo sentrum.

Velg mellom frokostpakke, halvdagspakke eller heldagspakke, der dere får servert retter fra Østbanehallens italienske kjøkken.

Les mer og book møterom på Olivias hjemmeside.

Les mer om Olivia Østbanehallen.

Møterom til leie hos Opland Burger & Steak

Alle veier og togskinner fører til Østbanehallen, så det er lettvint å invitere til møte på Opland Burger & Steak. Møterommet har plass til opp til 20 personer. Vi serverer burger & steak, drikke, tv- og dataoverføring. Det moderne møterommet leies ut til både bedrifter og privatpersoner. Her kan du booke frokost-, lunsj- og middagsmøter med dine forretningsforbindelser.

Legg inn forespørsel om booking av møterommet her.

Les mer om Opland Burger & Steak i Østbanehallen.

 

Varelevering

Leveringsadresse: Jernbanetorget 1, 0154 Oslo / Maks høyde på biler: 3,30

Det er satt opp bom for biler ned til varemottaket.
NB! Kun traller med myke hjul må benyttes inne på Oslo S! Dette for å beskytte gulvet inne på stasjonen.
– Varer som skal leveres til butikker og øvrige leietakere på Oslo S skal leveres på varemottaket under Oslo S, eventuelt gjennom vareleveringen på Byporten.
– Det er ikke tillatt å kjøre inn til Flytogterminalen ved øvre drosjetorg eller Jernbanetorget.

Kjørebeskrivelse for varelevering:
– Det er skiltet til Trelastgata ved Nordenga bru i krysset Dronning Eufemiasgate / Kong Håkon 5.s gate
– Trelastgata går langs spor 19 mot Oslo S og ender inn under stasjonen. Ring på calling til vaktsentralen.
– Følg veien under Oslo S til enden, helt frem til miljøstasjonen. Her er varelevering med løftebord.

NB! Det er kun en og samme inn- og utkjørsel for både varer og avfall på Oslo S. Kjøretøy må ikke hensettes her over lengre tid.

 

Miljø – redusert energiforbruk

I snart 10 år har det blitt arbeidet systematisk og målbevisst med energibruken på Oslo S – og det har gitt resultater!

ENERGIFORBRUKET HAR GÅTT NED MED OVER 45 %!

Bygningsmassen, bestående av nesten 70.000 m² totalt, har et oppvarmet areal på nesten 60.000 m². Det er en svært varierende bygningsmasse der de eldste delene stammer fra midten av 1800-tallet, og de nyeste delene er bygget 150 år senere.

Først og fremst takket være en engasjert driftsorganisasjon og en byggeier som har vært villig til å satse, har vi klart å redusere energibruken fra nærmere 500 kWh/m² i 1999 til 266 kWh/m² i 2006. Årlig totalforbruk utgjør nå omtrent 15 millioner kilowatt-timer (15 GWh). Forklaringen ligger i etablering av energiledelse i organisasjonen og gjennomførte enøk-tiltak. En god drifting er viktig, der ukentlig detaljert overvåking av energibruken er essensielt for å ha kontroll og mulighet til å arbeide med avvikene i en såpass teknisk komplisert og mangfoldig bygningsmasse med mange leietakere.

Det gjennomføres kontinuerlig energiprogrammer i bygningsmassen til ROM Eiendom for å redusere energiforbruket. I tillegg til egen organisasjon/driftsselskap har vi benyttet ekstern kompetanse der rådgivningsfirmaet Entro hele tiden har vært en viktig samarbeidspartner. Siden 1999 har det statlige foretaket Enova vært en økonomisk bidragsyter med tilskudd til gjennomføringen av enøk-tiltak.

Det er gjennomført flere enøk-analyser på Oslo S. Aktuelle enøk-tiltak er avdekket og beregnet. Ett av tiltakene på et tidlig tidspunkt var innføring av sentral driftsstyring, noe som gir bedret oversikt i denne mangfoldige bygningsmassen og mulighet for å styre de ulike tekniske installasjonene optimalt.

Øvrige tiltak er utført på flere områder, f.eks. nye energieffektive rulletrapper/bånd, propellvifter i taket, behovstyring av varme- og ventilasjonsanlegg, oppgradert styringsautomatikk på snøsmeltingsanlegg, nytt kjøleanlegg for å nevne noen.

Resultatene på Oslo S er blitt lagt merke til.

I egen organisasjon er selvsagt de fremragende resultatene på Oslo S blitt lagt merke til, men også eksternt har innsatsen blitt honorert:

– I 2004 mottok Oslo S eiendomsbransjens miljøpris under Citykonferansen grunnet bl.a. miljøarbeidet og betydelige reduksjoner i vann- og energiforbruket.

– I 2005 ble NSB tildelt Enovas «1000beinprisen» for Oslo S sin energifokus, energiløsninger og oppnådde resultater.